Dit is de site van de Nederlandse afdeling van de OIDFA Internationaal.
OIDFA - Organisation Internationale de la Dentelle au Fuseau et à l’Aiguille

 

2024
Kanttekeningen april 2024
De `kanttekeningen van april is hier te downloaden. Hierin staat o.a. de uitnodigingen voor het kant determineren op 11 mei bij het TRC in Leiden en de ledencontactdag in Middelburg op 1 november 2024.
5 april 2024
2024
Kanttekeningen januari 2024
De `kanttekeningen van januari is hier te downloaden. Hierin staat o.a. de uitnodiging voor de ledencontactdag in Maarn op 23 maart.
17 januari 2024
2023
Kanttekeningen november 2023
De `kanttekeningen van november is hier te downloaden. Hierin staan de uitnodigingen voor het kant determineren op 6 januari 2024 bij het Textile Research Centre in Leiden en de ledencontactdag in Maarn op 23 maart.
25 november 2023
2023
Kanttekeningen augustus 2023
De `kanttekeningen van augustus is hier te downloaden. Hierin staan de uitnodigingen voor het kant determineren bij het Textile Research Centre in Leiden en de contactdag bij het Andere museum van Oldtimer tot Kant in Leeuwarden..
13 augustus 2023
2023
Kanttekeningen april 2023
De `kanttekeningen van april is hier te downloaden. Hierin staat het verslag van de contactdag op 25 maart, inleverdatum voor de stukken voor de nationale stand op het congres en de agenda voor de rest van het jaar.
12 april 2023
2023
Kanttekeningen januari 2023
De `kanttekeningen van januari is hier te downloaden. Hierin staat de aankondiging van de contact op 25 maart en een oproep om de contributie voor 2023 te betalen, indien nog niet betaald.
27 januari 2023
2022
Kanttekeningen november 2022
De `kanttekeningen van november is hier te downloaden. Hierin staat een veslag van de contactdag op 22 october en een oproep om de contributie voor 2023 te betalen.
27 nvoember 2022
2022
Kanttekeningen augustus 2022
De `kanttekeningen van augustus is hier te downloaden. Er is nieuws vanuit het hoofdbestuur en u kunt zich aanmelden voor het bezoek aan het Museum de Kantfabriek op 22 oktober.
3 september 2022
2022
Kanttekeningen mei 2022
Om contact te houden is het belangrijk zo nu en dan een Kanttekeningen uit te brengen. Die van mei is hier te downloaden. U kunt zich al aanmelden voor het bezoek aan het Museum de Kantfabriek in oktober.
29 mei 2022
2022
Kanttekeningen februari 2022
Hoewel het niet de bedoeling is om elke maand een Kanttekeningen uit te brengen, was de wijzing van een “live” congres in een virtueel congres voldoende reden om het dit keer wel te doen. Hier te downloaden. Vergeet u niet u aan te melden voor de contactdag op 26 maart?
19 februari 2022
2022
Kanttekeningen januari 2022
In deze Kanttekeningen staan de aankondigingen voor de komende activiteiten. Daarnaast staat het jaarprogramma in inclusief het komende congres. Hier te downloaden. Vergeet u niet uw contributie te betalen?
1 januari 2022
2021
Kanttekeningen oktober 2021
In deze Kanttekeningen staat het verslag van de contactdag op 23 oktober in Leiden. Daarnaast staat het jaarprogramma in inclusief het komende congres. Hier te downloaden. Vergeet u niet uw contributie te betalen?
29 oktober 2021
2021
Kanttekeningen augustus 2021
In deze kanttekeningen staat het verslag van het digitale contacten op 15 juni 2021 en de aankondiging van de volgende contactdag op 23 oktober in Leiden. Daarnaast staat het jaarprogramma inclusief de komende congressen. Hier te downloaden.
1 augustus 2021
2021
Kanttekeningen juni 2021
In deze kanttekeningen staat het verslag van de digitale contacten op 27 maart, 11 en 18 mei 2021 en de aankoniding van het volgende contact op 15 juni. Daarnaast staat het jaarprogramma inclusief de komende congressen. Hier te downloaden.
5 juni 2021
2021
Kanttekeningen januari 2021
In deze kanttekeningen stelt de nieuwe secetaris/penningmeester, Gon Homburg, zich voor. Verder wordt de vraag gesteld of we de contactdag in maart misschien op een andere manier kunnen organiseren in verband met de nog steeds geldende beperkende coronamaatregelen. Daarnaast staat het jaarprogramma inclusief de komende congressen. Hier te downloaden.
21 januari 2021
2020
Kanttekeningen oktober 2020
Deze kanttekeningen is uitgegeven in verband met het annuleren van de contactdag in oktober 2020. Hierin een update van de bestuursperikelen, het jaarprogramma en de komende congressen. Hier te downloaden.
24 oktober 2020
2020
Kanttekeningen januari 2020
In deze kanttekeningen:een terugblik op de contactdag van oktober 2019, het programma van de komende contactdag in maart, de naaldkantvakantie in juli, het jaarprogramma en de komende congressen. Hier te downloaden.
12 januari 2020
2019
Kanttekeningen september 2019
In deze kanttekeningen:een financiële terugblik op het event in Zaandam, een vooruitblik op het congres in Tartu volgend jaar, een terugblik op de contactdag van maart 2019, het programma van de komende contactdag in oktober, het jaarprogramma en de komende congressen. Hier te downloaden.
12 september 2019
2019
Kanttekeningen januari 2019
In deze kanttekeningen: de wijziging van penningmeester met als gevolg een andere bankrekening en nieuw e-mailadres, een terugblik op de contactdag van oktober 2018, het programma van de komende contactdag in maart, het jaarprogramma en de komende congressen. Hier te downloaden.
1 februari 2019
2018
Kanttekeningen augustus 2018
In deze kanttekeningen: terugblikken op het Lace Event in Zaandam en de contactdag van maart 2018, het programma van de komende contactdag in maart, het jaarprogramma 2018/2019 en de komende congressen. Hier te downloaden.
1 februari 2019

Copyright © · All Rights Reserved · OIDFA Nederland