Dit is de site van de Nederlandse afdeling van de OIDFA Internationaal.
OIDFA - Organisation Internationale de la Dentelle au Fuseau et à l’Aiguille

 

Internationaal Publicaties
Patronen 40 jaar OIDFA
Dit boek is uitgegeven ter gelegenheid van het 40-jarig bestaan van de OIDFA. Er staan patronen uit vele windstreken, waaronder 2 uit Nederland. De leden hebben het inmiddels ontvangen, maar er zijn ook exemplaren beschikbaar voor niet-leden. De prijs is € 23,00 excl. verzendkosten. U kunt het bestellen via secretaris@oidfanederland.nl
30 september 2022
Internationaal
Threads of Power 4 december 2022
De OIDFA organiseert dit jaar een lezing naar aanleiding van de tentoonstelling van kanten uit het Textilmuseum St. Gallen (Zwiterland) in de Bard Graduate Center in New York (USA). Deze lezing is online te volgen op 4 december 2022 om 15.00 uur Nederlandse tijd. Als OIDFA-lid kunt u zich hier registreren. U krijgt dan zo spoedig mogelijk de link toegestuurd.
27 november 2022
Nationaal
Ledencontactdag 22 oktober 2022
Deze ledendag was een zeer geslaagde dag. Her verslag hiervan kunt u vnden op de pagina contactdagen.
3 november 2022
Nationaal
Kanttekeningen augustus 2022
Er is weer een nieuwe Kanttekeningen uit met informatie over de contactdag op 22 oktober 2022 in Horst aan de Maas. Deze vindt u hier.
3 september 2022
Nationaal
Lidmaatschap 2022
Wilt u lid worden van de OIDFA? Dat kan! De informatie hiervoor vindt u op de pagina lidmaatschap
14 maart 2022
Nationaal
Agenda
4 en 5 november 2022
LOKK Kantmarkt in de Twee Marken, Trompplein 5, Maarn
25 maart 2023
Ledencontractdag in de Twee Marken, Trompplein 5, Maarn
4 t/m 6 augustus 2023
20e OIDFA congres zowel in digitale vorm als live in Nova Gorica (SloveniË) en Gorizia (Italië)
Verdere informatie in Bulletin 4 van dit jaar.
21 oktober 2023
Bezoek aan het Andere Museum van Oldtimer tot Kant in Leeuwarden.
3 november 2022
Nationaal
Ledencontactdagen
Twee maal per jaar vindt er een contactdag plaats. De leden ontvangen dan informatie over de stand van zaken binnen de organisatie en kunnen genieten van een lezing of meedoen met een workshop. Eventueel kan men kantmateriaal kopen of zelf verkopen.
De volgende contactdag vindt plaats op 25 maart 2023 in de Twee Marken, Trompplein 5, Maarn. Verdere Informatie volgt nog.
3 november 2022
Internatioaal
Congres 4 t/m 6 augustus 2023
Het 20e World Lace Congress is van 4 t/m 6 augustus 2023 wordt ziwel een virtueel congres als een live congres in Nova Gorica (Slovenië) en Gorizia (Italië)
Nadere informatie volgt in Bulletin 3.
3 september 2022
Internationaal Publicaties
Bulletin
Het Bulletin (Bulletin OIDFA) is het driemaandelijks tijdschrift van de organisatie. Aan de herkomst van de artikelen (auteur) en de inhoud ervan is goed te merken dat OIDFA een internationaal karakter heeft. De artikelen behandelen onderwerpen als beschrijvingen van kant en kantgeschiedenis.
Ook teksten over belangrijke tentoonstellingen, musea en vooraanstaande kantwerk(st)ers worden ondergebracht in het tijdschrift. Elke uitgave bevat een of meer kantpatronen. Ook de bevindingen van een van de bestaande OIDFA Werkgroepen krijgen aandacht. Boekbesprekingen, andere patronen en vanzelfsprekend informatie en nieuws over OIDFA zelf. De artikelen in het Bulletin zijn zowel in het Engels als in het Frans.
Leden in Nederland kunnen zich bij de penningmeester in Nederland opgeven voor het ontvangen van de Nederlandse vertaling.
14 maart 2022
Publicaties
We Love Lace
Dit boek is uitgegeven ter gelegenheid van het Lace Event in augustus 2018 in Zaandam. Het kost € 25,00 incl. bag en excl. verzendkosten. Het is te bestellen via secretaris@oidfanederland.nl.
1 januari 2022
nationaal
OIDFA Nederland
Deze website is bedoeld als service voor de Nederlandse leden:
  • algemene informatie over OIDFA
  • de nieuwsbrief “Kanttekeningen”
  • informatie over Ledencontactdagen in Nederland
8 december 2018
Internationaal
OIDFA International
De OIDFA (L’Organisation Internationale de la Dentelle au Fuseau et à l’Aiguille) is in 1982 opgericht in Frankrijk. De Raad (Administrative Council) vertegenwoordigt de landen met OIDFA-leden en bestuurt de organisatie. Deze raad kiest uit haar midden het hoofdbestuur (Executive Committee (EC) als Dagelijks Bestuur. Tijdens het tweejaarlijks congres stemt de Algemene Ledenvergadering (General Assembly (GA) over het gevoerde beleid en plannen voor de toekomst. De laatste GA was in 2018 tijdens het Lace Event in Zaandam.
Meer informatie op oidfa.com
8 december 2018
Nationaal en publicaties
Kanttekeningen
Minstens twee maal per jaar verschijnt voor de Nederlandse leden de nieuwsbrief “Kanttekeningen”.
1 januari 2022

Copyright © 2022 · All Rights Reserved · OIDFA Nederland

facebook