Dit is de site van de Nederlandse afdeling van de OIDFA Internationaal.
OIDFA - Organisation Internationale de la Dentelle au Fuseau et à l’Aiguille

 

Internationaal Publicaties
Patronen 40 jaar OIDFA
Dit boek is uitgegeven ter gelegenheid van het 40-jarig bestaan van de OIDFA. Er staan patronen uit vele windstreken, waaronder 2 uit Nederland. De leden hebben het inmiddels ontvangen, maar er zijn ook exemplaren beschikbaar voor niet-leden. De prijs is € 23,00 excl. verzendkosten. U kunt het bestellen via secretaris@oidfanederland.nl
30 september 2022
Internationaal
Let’s Peak Inside 5 maart 2023
Deze lezing was afgelopen zondag. María Greil liet verschillende kledingstukken met kant uit het Kostuummuseum (El Museo del Traje) van Madrid zien. Het waren goede foto's met mooie details van de kanten. Het ging wel een beetje heen en weer door de collectie en de tijd heen, maar over het algemeen was het een goede lezing. María deed de lezing in het Engels. Voor de Frans- en Spaans-talige leden werd in die talen vertaald. Complimenten hiervoor.
De volgende OIDFA lezing “Kant in de Kerk” is op 7 mei en wordt gegeven door Nadine Pauwel en Wally Thoma van de kantschool Artofil, Temse, België.
10 maart 2023
Nationaal
Agenda
25 maart 2023
Ledencontractdag in de Twee Marken, Trompplein 5, Maarn

7 mei 2023
OIDFA lezing door Nadine Pauwels en Wally Thoma over de tentoonstelling
“Kant in de Kerk”.

22 t/m 26 juli en 16 t/m 20 augustus 2023
Het virtuele congres rondom het live OIDFA congres.
Meer informatie op de
website van de OIDFA Internationaal.

4 t/m 6 augustus 2023
20e OIDFA congres in Nova Gorica (Slovenië) en Gorizia (Italië)
Meer informatie op de website van
OIDFA Internationaal.

21 oktober 2023
Bezoek aan het Andere Museum van Oldtimer tot Kant in Leeuwarden.

2, 3 en 4 november 2023
LOKK Kantmarkt in de Twee Marken, Trompplein 5, Maarn.
10 maart 2023
Nationaal
Ledencontactdag 25 maart 2023
Deze dag vindt weer plaats in de Twee Marken, Trompplein te Maarn. Er is dan ook een workshop, waar we kant gaan maken voor de hanghang, die we in de Nederlandse stand tijdens het congres in augustus willen maken. Zie voor het programma op de pagina contactdagen.
27 januari 2023
Internatioaal
Congres 4 t/m 6 augustus 2023
Het 20e World Lace Congress is dit jaar zowel een virtueel als live. Het “live” congres is in Nova Gorica (Slovenië) en Gorizia (Italië). Deze tweeling-stad ligt op grens van Slovenë en Italië. De lezingen van het “virtuele” congres zijn op dagen hier rondom.
Voor meer informatie en registratie kijk op de website van OIDFA Internationaal.
27 januari 2023
Nationaal
Kanttekeningen januari 2023
De 1e Kanttekeningen van dit jaar is uit. Hierin een uitnodiging en het programma voor de contactdag in maart 2023. Deze vindt u hier.
27 januari 2023
Nationaal
Lidmaatschap 2023
Wilt u lid worden van de OIDFA? Dat kan! De informatie hiervoor vindt u op de pagina lidmaatschap
10 maart 2023
Nationaal
Ledencontactdagen
Twee maal per jaar vindt er een contactdag plaats. De leden ontvangen dan informatie over de stand van zaken binnen de organisatie en kunnen genieten van een lezing of meedoen met een workshop. Eventueel kan men kantmateriaal kopen of zelf verkopen.
De volgende contactdag vindt plaats op 25 maart 2023 in de Twee Marken, Trompplein 5, Maarn. Verdere Informatie vindt u op de pagina contactdagen.
27 januari 2023
bbb
Internationaal Publicaties
Bulletin
Het Bulletin (Bulletin OIDFA) is het driemaandelijks tijdschrift van de organisatie. Aan de herkomst van de artikelen (auteur) en de inhoud ervan is goed te merken dat OIDFA een internationaal karakter heeft. De artikelen behandelen onderwerpen als beschrijvingen van kant en kantgeschiedenis.
Ook teksten over belangrijke tentoonstellingen, musea en vooraanstaande kantwerk(st)ers worden ondergebracht in het tijdschrift. Elke uitgave bevat een of meer kantpatronen. Ook de bevindingen van een van de bestaande OIDFA Werkgroepen krijgen aandacht. Boekbesprekingen, andere patronen en vanzelfsprekend informatie en nieuws over OIDFA zelf. De artikelen in het Bulletin zijn zowel in het Engels als in het Frans.
Leden in Nederland kunnen zich bij de penningmeester in Nederland opgeven voor het ontvangen van de Nederlandse vertaling.
10 maart 2023
Publicaties
We Love Lace
Dit boek is uitgegeven ter gelegenheid van het Lace Event in augustus 2018 in Zaandam. Het kost € 25,00 incl. bag en excl. verzendkosten. Het is te bestellen via secretaris@oidfanederland.nl.
1 januari 2023
nationaal
OIDFA Nederland
Deze website is bedoeld als service voor de Nederlandse leden:
  • algemene informatie over OIDFA
  • de nieuwsbrief “Kanttekeningen”
  • informatie over Ledencontactdagen in Nederland
1 januari 2023
Internationaal
OIDFA International
De OIDFA (L’Organisation Internationale de la Dentelle au Fuseau et à l’Aiguille) is in 1982 opgericht in Frankrijk. De Raad (Administrative Council) vertegenwoordigt de landen met OIDFA-leden en bestuurt de organisatie. Deze raad kiest uit haar midden het hoofdbestuur (Executive Committee (EC) als Dagelijks Bestuur. Tijdens het tweejaarlijks congres stemt de Algemene Ledenvergadering (General Assembly (GA) over het gevoerde beleid en plannen voor de toekomst. De laatste GA was in 2018 tijdens het Lace Event in Zaandam.
Meer informatie op oidfa.com
1 januari 2023
Nationaal en publicaties
Kanttekeningen
Minstens twee maal per jaar verschijnt voor de Nederlandse leden de nieuwsbrief “Kanttekeningen”.
1 januari 2023

Copyright © 2023 · All Rights Reserved · OIDFA Nederland

facebook