Dit is de site van de Nederlandse afdeling van de OIDFA Internationaal.
OIDFA - Organisation Internationale de la Dentelle au Fuseau et à l’Aiguille

 

Nationaal Internationaal
Lidmaatschap 2024
Wilt u lid worden van de OIDFA? Dat kan! U krijgt dan 4 bulletins per jaar. In Nederland zijn er 2 contactdagen, in maart in De Twee Marken in Maarn en in november in het Zeeuws Museum in Middelburg. Verder kunt u on-line lezingen over allerlei kant-wetenswaardigheden van over de hele wereld volgen. Informatie hiervoor vindt u op de pagina lidmaatschap
1 maart 2024
bbb
Internationaal Publicaties
Bulletin
Het Bulletin (Bulletin OIDFA) is het driemaandelijks tijdschrift van de organisatie. Aan de herkomst van de artikelen (auteur) en de inhoud ervan is goed te merken dat OIDFA een internationaal karakter heeft. De artikelen behandelen onderwerpen als beschrijvingen van kant en kantgeschiedenis.
Ook teksten over belangrijke tentoonstellingen, musea en vooraanstaande kantwerk(st)ers worden ondergebracht in het tijdschrift. Elke uitgave bevat een of meer kantpatronen. Ook de bevindingen van een van de bestaande OIDFA Werkgroepen krijgen aandacht. Boekbesprekingen, andere patronen en vanzelfsprekend informatie en nieuws over OIDFA zelf. De artikelen in het Bulletin zijn zowel in het Engels als in het Frans.
Leden in Nederland kunnen zich bij de penningmeester in Nederland opgeven voor het ontvangen van de Nederlandse vertaling.
29 maart 2024
Nationaal
Agenda
11 mei 2024 om 10.30 uur
Kant determineren in het Textile Research Centre, Hogewoerd 164, Leiden

15 t/m 28 juli 2024
Virtueel congres met lezingen en cursussen.
Informatie en inschrijven via oidfa.com

1 november 2024
Ledencontactdag in het Zeeuws Museum.
Nadere informatie op de pagina contactdagen

22 maart 2025 0m 10.30 uur
Ledencontactdag in de Twee Marken, Maarn.
Nadere informatie volgt.

15 t/m 18 augustus 2025
21e OIDFA congres in Kalofer/Karlova, Bulgarije
15 april 2024
Nationaal
Kant determineren in Leiden, 11 mei 2024
Op 11 mei 2024 gaan we verdeer met het determineren en benoemen van de kantcollectie van het Textile Research Centre in Leiden. We beginnen om 10.30 en houden rond 15.30 op.
U kunt zich opgeven via secretaris@oidfanederland.nl
29 maart 2024
Nationaal
Ledencontactdag vrijdag 1 november 2024
Dit keer niet op een zaterdag maar op vrijdag 1 november is de volgende ledencontactdag. We bezoeken dan het Zeeuws Museum in Middelburg. Het programma en verdere informatie staat op de pagina contactdagen.
15 april 2024
Publicaties
De Linnenkast 5. Eeuwenoude kanten uit Noord-Nederland
(De werkgroep “De Linnenkast” bestaat niet meer, maar deze publicatie is nog beperkt beschikbaar.)
The Linen Cupboard 5 - Antique lace from the Northern Netherlands
2008, 64 blz., paperback, Nederlands, Engels en Frans
prijs € 6,00 voor leden en € 7,00 voor niet-leden excl. verzendkosten.
De OIDFA Werkgroep ‘Linnenkast’ werd opgericht ter bestudering van kant zoals aangetroffen in de linnenkasten van Noord-Nederland. Deze patronenmap is de laatste in de laatste uitgave van de werkgroep.
Deze map bevat kantbrieven van kanten, elk voorzien van foto’s van de originele en de gereconstrueerde kant met technische tekening.
Bijzonder in deze laatste map zijn de voorbeelden van het prachtige borduurwerk dat werd toegepast op de zogenaamde ‘huwelijkslakens’. In de borduurpatronen is duidelijk aangegeven hoeveel draden in de stof geteld moeten worden.
Besteladres: secretaris@oidfanederland.nl
27 februari 2024
Nationaal
Kanttekeningen april 2024
De 2e Kanttekeningen van dit jaar is uit. Hierin o.a. uitnodigingen voor het Kant Determineren in Leiden en de ledencontactdag op in november 2024. Deze vindt u hier.
15 april 2024
Internationaal
On-Line Congres 2024
Na het zeer geslaagde virtuele congres van vorig jaar is besloten om zo'n congres te houden in de jaren, waarin er geen on-site congres is. Dit jaar is het dus voor 2e keer en wel van 15 t/m 28 juli. Meer informatie en mogelijkheid tot inschrijven op de OIDFA site.
1 maart 2024
nationaal
LOKK Kantmarkt 15 en 16 november 2024
Ook dit jaar staan we weer op de Kantmarkt in Maarn. We hopen op veel bezoekers aan onze vast weer mooie stand.
1 maart 2024
Internationaal Publicaties
Patronen 40 jaar OIDFA
Dit boek is uitgegeven ter gelegenheid van het 40-jarig bestaan van de OIDFA. Er staan patronen uit vele windstreken, waaronder 2 uit Nederland. De leden hebben het inmiddels ontvangen, maar er zijn ook exemplaren beschikbaar voor niet-leden. De prijs is € 20,00 excl. verzendkosten. U kunt het bestellen via secretaris@oidfanederland.nl
30 september 2022
Publicaties
We Love Lace
Dit boek is uitgegeven ter gelegenheid van het Lace Event in augustus 2018 in Zaandam. Het kost € 20,00 incl. bag en excl. verzendkosten. Het is te bestellen via secretaris@oidfanederland.nl.
17 januari 2024
Nationaal
Ledencontactdagen
Twee maal per jaar vindt er een contactdag plaats. De leden ontvangen dan informatie over de stand van zaken binnen de organisatie en kunnen genieten van een lezing of meedoen met een workshop. Eventueel kan men kantmateriaal kopen of zelf verkopen.
De volgende contactdag vindt plaats op 1 november 2024 in het Zeeuws Museum in Middelburg. Verdere Informatie vindt u op de pagina contactdagen.
29 maart 2024
nationaal
OIDFA Nederland
Deze website is bedoeld als service voor de Nederlandse leden:
  • algemene informatie over OIDFA
  • de nieuwsbrief “Kanttekeningen”
  • informatie over Ledencontactdagen in Nederland
17 januari 2024
Internationaal
OIDFA International
De OIDFA (L’Organisation Internationale de la Dentelle au Fuseau et à l’Aiguille) is in 1982 opgericht in Frankrijk. De Raad (Administrative Council) vertegenwoordigt de landen met OIDFA-leden en bestuurt de organisatie. Deze raad kiest uit haar midden het hoofdbestuur (Executive Committee (EC) als Dagelijks Bestuur. Tijdens het tweejaarlijks congres stemt de Algemene Ledenvergadering (General Assembly (GA) over het gevoerde beleid en plannen voor de toekomst. De laatste GA was in 2018 tijdens het Lace Event in Zaandam.
Meer informatie op oidfa.com
17 januari 2024
Nationaal en publicaties
Kanttekeningen
Ongeveer 4 maal per jaar verschijnt voor de Nederlandse leden de nieuwsbrief “Kanttekeningen”.
17 januari 2024

Copyright © · All Rights Reserved · OIDFA Nederland

facebook