Dit is de site van de Nederlandse afdeling van de OIDFA Internationaal.
OIDFA - Organisation Internationale de la Dentelle au Fuseau et à l’Aiguille

 

Nationaal
Gelukkig 2022
OIDFA Nederland wenst iedereen een gelukkig en gezond 2022, waarin we elkaar weer kunnen ontmoeten en samen dingen kunnen ondernemen. Een volledig jaarprogramma, zoals altijd deze laatste jaren onder voorbehoud vindt u o.a. in de Kanttekeningen van vandaag. Hier als pdf te downloaden.
1 januari 2022
Nationaal
Contributie 2022
Vergeet u niet uw contributie voor 2022 te betalen. Dit kan per bank
De contributie voor dit jaar is € 40,00. Voor meer informatie zie de pagina lidmaatschap
1 januari 2022
Nationaal
Agenda
21 januari 2022 16.30 uur
Digitaal ledencontact via Google Meet
26 maart 2022
Odfa contactdag in de Twee Marken, Trompplein 5, Maarn.
Onder voorbehoud
in mei 2022

Workshop Kantbreien in Leiden
2 3n 3 juli 2022
Boekenmarkt bij het Textile Research Centre in Leiden.
22 of 29 oktober 2022
Museumbezoek. Nadere informatie volgt.
4 en 5 november 2022
LOKK Kantmarkt in de Twee Marken, Trompplein 5, Maarn
4 t/m 6 augustus 2023
20e OIDFA congress in Hamburg
11 januari 2021
Nationaal
Ledencontactdagen
Twee maal per jaar vindt er een contactdag plaats. De leden ontvangen dan informatie over de stand van zaken binnen de organisatie en kunnen genieten van een lezing of meedoen met een workshop. Eventueel kan men kantmateriaal kopen of zelf verkopen.
De volgende contactdag vindt plaats op 26 maart 2022 in Maarn. Het voorlopige programma vindt u op de pagina contactdagen.
1 januari 2022
Internatioaal
Congres Hamburg 4 t/m 6 augustus 2023
Het 20e World Lace Congress wordt van 4 t/m 6 augustus 2023 in Hamburg gehouden. Nadere informatie volgt later.
1 augustus 2021
Internationaal Publicaties
Bulletin
Het Bulletin (Bulletin OIDFA) is het driemaandelijks tijdschrift van de organisatie. Aan de herkomst van de artikelen (auteur) en de inhoud ervan is goed te merken dat OIDFA een internationaal karakter heeft. De artikelen behandelen onderwerpen als beschrijvingen van kant en kantgeschiedenis.
Ook teksten over belangrijke tentoonstellingen, musea en vooraanstaande kantwerk(st)ers worden ondergebracht in het tijdschrift. Elke uitgave bevat een of meer kantpatronen. Ook de bevindingen van een van de bestaande OIDFA Werkgroepen krijgen aandacht. Boekbesprekingen, andere patronen en vanzelfsprekend informatie en nieuws over OIDFA zelf. De artikelen in het Bulletin zijn zowel in het Engels als in het Frans.
Leden in Nederland kunnen zich bij de penningmeester in Nederland opgeven voor het ontvangen van de Nederlandse vertaling.
27 februari 2021
Publicaties
We Love Lace
Dit boek is uitgegeven ter gelegenheid van het Lace Event in augustus 2018 in Zaandam. Het kost € 25,00 incl. bag en excl. verzendkosten. Het is te bestellen via secretaris@oidfanederland.nl.
1 januari 2022
nationaal
OIDFA Nederland
Deze website is bedoeld als service voor de Nederlandse leden:
  • algemene informatie over OIDFA
  • de nieuwsbrief “Kanttekeningen”
  • informatie over Ledencontactdagen in Nederland
8 december 2018
Internationaal
OIDFA International
De OIDFA (L’Organisation Internationale de la Dentelle au Fuseau et à l’Aiguille) is in 1982 opgericht in Frankrijk. De Raad (Administrative Council) vertegenwoordigt de landen met OIDFA-leden en bestuurt de organisatie. Deze raad kiest uit haar midden het hoofdbestuur (Executive Committee (EC) als Dagelijks Bestuur. Tijdens het tweejaarlijks congres stemt de Algemene Ledenvergadering (General Assembly (GA) over het gevoerde beleid en plannen voor de toekomst. De laatste GA was in 2018 tijdens het Lace Event in Zaandam.
Meer informatie op oidfa.com
8 december 2018
Nationaal en publicaties
Kanttekeningen
Minstens twee maal per jaar verschijnt voor de Nederlandse leden de nieuwsbrief “Kanttekeningen”.
1 januari 2022

Copyright © 2022 · All Rights Reserved · OIDFA Nederland

facebook