Dit is de site van de Nederlandse afdeling van de OIDFA Internationaal.
OIDFA - Organisation Internationale de la Dentelle au Fuseau et à l’Aiguille

 

nationaal
LOKK Kantmarkt 2 - 4 november 2023
Het was een grote markt dit jaar in de sporthal van de Twee Marken. Bijna te groot, maar de OIDFA heeft het goed gedaan. Redelijk wat verkocht en 3 nieuwe leden erbij. Volgend jaar staan we er natuurlijk weer.
10 november 2023
Nationaal
Agenda
6 januari 2024 om 11.00 uur
Kant determineren in het Textile Research Centre in Leiden.

4 februari 2024 om 15.00 uur
OIDFA lezing over War Lace. Nadere informatie volgt.

23 maart 2024
Ledencontactdag in de Twee Marken, Maarn. Nadere informatie volgt.

15 t/m 28 juli 2024
Virtueel congres met lezingen en cursussen.

1 november 2024
Ledencontactdag in het Zeeuws Museum.

15 t/8 18 augustus 2024
21e OIDFA congres in Kalofer/Karlove, Bulgarije
25 november 2023
Internationaal
OIDFA lezing over War Lace, 4 februari 2024
De 5e OIDFA lezing zal zijn op 4 februari 2024. Meer informatie volgt op de Members-Only pagina van de OIDFA.com site.
25 november 2023
Nationaal
Ledencontactdag 21 oktober 2023
Zaterdag 21 oktober waren we voor onze half-jaarlijkse contactdag in het Andere Museum in Leeuwarden. Ons lid Mayken Geering beheert mede dit museum en wel speciaal de kantcollectie. Een uitgebreid veerslag hiervan komt in het Bulletin nr. 1 van 2024.
30 oktober 2023
Nationaal
Kant determineren in Leiden, 6 januari 2024
26 augustus heeft een groepje OIDFA-leden geholpen bij het determineren van vooral kloskant uit de collectie van het Textile Research Centre in Leiden. Het was erg gezellig en vooralook leerzaam. Je krijgt allerlei soorten kant in handen, waarbij je de soort mag zoeken. Een verslag hiervan kan je hier vinden of op de site van het TRC. De volgende sessie zou op 23 september zijn, maar is in verbnd met ziekte niet doorgegaan. Dit wordt nu 6 januari 2024.
6 oktober 2023
Internationaal Nationaal
20e OIDFA congres in Nova Gorica/Gorizia
Het 20e OIDFA congres is helaas weer ten einde. Het was een goed en gezellig congres. Een verslag hiervan indt u hier op deze site.
17 september 2023
Internationaal Nationaal
Catalogus nationale stand in Nova Gorica
Tijdens het congres in Nova Gorica/Gorizia heeft Nederland ook een stand. Daarvoor zijn verschillende kanten door onze leden ingeleverd. Ter informatie voor de bezoeker over wie de kanten hebben gemaakt en ontworpen, is een catalogus gemaakt. Deze catalogus is als pdf hier te vinden.
31 juli 2023
Internationaal Publicaties
Patronen 40 jaar OIDFA
Dit boek is uitgegeven ter gelegenheid van het 40-jarig bestaan van de OIDFA. Er staan patronen uit vele windstreken, waaronder 2 uit Nederland. De leden hebben het inmiddels ontvangen, maar er zijn ook exemplaren beschikbaar voor niet-leden. De prijs is € 20,00 excl. verzendkosten. U kunt het bestellen via secretaris@oidfanederland.nl
30 september 2022
Nationaal
Kanttekeningen november 2023
De Kanttekeningen van november is uit. Hierin o.a. uitnodigingen voor het kant determineren in Leiden op 6 januari en de contactdag in Maarn op 23 maart 2024. Deze vindt u hier.
25 november 2023
Nationaal
Lidmaatschap 2024
Wilt u lid worden van de OIDFA? Dat kan! De informatie hiervoor vindt u op de pagina lidmaatschap
25 november 2023
Nationaal
Ledencontactdagen
Twee maal per jaar vindt er een contactdag plaats. De leden ontvangen dan informatie over de stand van zaken binnen de organisatie en kunnen genieten van een lezing of meedoen met een workshop. Eventueel kan men kantmateriaal kopen of zelf verkopen.
De volgende contactdag vindt plaats op 23 maart 2024 in de Twee Marken, Trompplein 5, Maarn. Verdere Informatie vindt u op de pagina contactdagen.
27 januari 2023
bbb
Internationaal Publicaties
Bulletin
Het Bulletin (Bulletin OIDFA) is het driemaandelijks tijdschrift van de organisatie. Aan de herkomst van de artikelen (auteur) en de inhoud ervan is goed te merken dat OIDFA een internationaal karakter heeft. De artikelen behandelen onderwerpen als beschrijvingen van kant en kantgeschiedenis.
Ook teksten over belangrijke tentoonstellingen, musea en vooraanstaande kantwerk(st)ers worden ondergebracht in het tijdschrift. Elke uitgave bevat een of meer kantpatronen. Ook de bevindingen van een van de bestaande OIDFA Werkgroepen krijgen aandacht. Boekbesprekingen, andere patronen en vanzelfsprekend informatie en nieuws over OIDFA zelf. De artikelen in het Bulletin zijn zowel in het Engels als in het Frans.
Leden in Nederland kunnen zich bij de penningmeester in Nederland opgeven voor het ontvangen van de Nederlandse vertaling.
10 maart 2023
Publicaties
We Love Lace
Dit boek is uitgegeven ter gelegenheid van het Lace Event in augustus 2018 in Zaandam. Het kost € 20,00 incl. bag en excl. verzendkosten. Het is te bestellen via secretaris@oidfanederland.nl.
1 januari 2023
nationaal
OIDFA Nederland
Deze website is bedoeld als service voor de Nederlandse leden:
  • algemene informatie over OIDFA
  • de nieuwsbrief “Kanttekeningen”
  • informatie over Ledencontactdagen in Nederland
1 januari 2023
Internationaal
OIDFA International
De OIDFA (L’Organisation Internationale de la Dentelle au Fuseau et à l’Aiguille) is in 1982 opgericht in Frankrijk. De Raad (Administrative Council) vertegenwoordigt de landen met OIDFA-leden en bestuurt de organisatie. Deze raad kiest uit haar midden het hoofdbestuur (Executive Committee (EC) als Dagelijks Bestuur. Tijdens het tweejaarlijks congres stemt de Algemene Ledenvergadering (General Assembly (GA) over het gevoerde beleid en plannen voor de toekomst. De laatste GA was in 2018 tijdens het Lace Event in Zaandam.
Meer informatie op oidfa.com
1 januari 2023
Nationaal en publicaties
Kanttekeningen
Minstens twee maal per jaar verschijnt voor de Nederlandse leden de nieuwsbrief “Kanttekeningen”.
1 januari 2023

Copyright © 2023 · All Rights Reserved · OIDFA Nederland

facebook