logo OIDFA

Wedstrijd

Wedstrijd ter gelegenheid van de General Assembly OIDFA 2018.

De jury :

Inmiddels is de jury bekend.
De jury zal bestaan uit de volgende 3 leden:
• Nel Butter, kantdocente en maakster van hedendaagse kant.
• Rosalie Sloof, kunsthistorica en tot voor kort voorzitster van de Kostuumvereniging.
• Ad Timmermans, kenner van oude kant en adviseur van museum Boijmans bij het inventariseren van de kantcollectie.

Thema: Water - Land.


Windmolens, dijken, polders, greppels en kanalen: sinds bijna duizend jaar maken de Nederlanders deze kunstwerken om hun voeten droog te houden.
Het grootste gedeelte van hun land bevindt zich onder het zeeniveau en de strijd tegen het water zal nooit stoppen.
De inspanning om het land tegen water en overstromende rivieren te beschermen is een wereldwijde uitdaging.
Denk hierbij bijvoorbeeld aan Venetië, Bangladesh en New Orleans.
Echter het samenspel van water en land draagt ook bij aan de schoonheid van het landschap.

Voor onze wedstrijd willen we u graag uitnodigen om de elementen "water" en "land", met hun viendelijke ontmoeting en/of woeste confrontatie, te gebruiken als uitgangspunt in uw kant-ontwerp.
Verras ons met uw visie op dit onderwerp, dat gerelateerd aan de klimaatverandering steeds belangrijker wordt.
De inzending moet een origineel ontwerp zijn in kloskant, naaldkant of een combinatie van beide.
De maximale afmetingen van het kantwerk is 100 x 50 x 50 cm.
Voorbeelden:
example example

Wedstrijd reglement :

De wedstrijd is open voor alle kantwerk(st)ers, met uitzondering van leden van het Executive Committee, het organiserend comité van het Lace evenement 2018 en het organiserend comité van de General Assembly 2018.
Het kant moet zijn ontworpen en gemaakt door de deelnemer(s).
Het kant blijft het eigendom van de maker.
Het kant moet origineel zijn en mag niet eerder gepubliceerd of ingediend zijn voor een wedstrijd.
Het ontwerp moet zijn in kloskant, naaldkant of een conbinatie van beide.
Eén persoon kan meerdere kantwerken insturen.
Een groep mag een kantwerk insturen, waar ze samen aan gewerkt hebben.
De maximale afmetingen van het verpakte kantwerk is 100 x 50 x50 cm.
Indien ingelijst, mag er geen glas worden gebruikt.
Bij deelname aan de wedstrijd, wordt aan OIDFA het recht gegeven om het ontwerp te publiceren.
Het kantwerk zal worden beoordeeld door een onafhankelijke jury, waarbij gelet wordt op originialiteit, ontwerp en vakmanschap.
Het oordeel van de jury is definitief.
Prijzen die worden uitgereikt:
Individueel:
1e prijs € 500
2e prijs € 300
3e prijs € 200
Groepen: € 500 + certificaten.
Jonge kantwerk(st)ers onder 20 jaar: 1x € 100 + certificaten


Inschrijven :

De inschrijvingstermijn voor de wedstrijd is verstreken.
Er kan niet meer worden ingeschreven voor de wedstrijd.
Er zijn meer dan 50 inschrijvingen.


Insturen van het kantwerk :

Het kantwerk voor de wedstijd moet opgestuurd worden tussen 01 juni en 30 juni 2018 naar:
Tony de Kaper-van Aalst,
alle adresgegevens staan op het inschrijfformulier.


Alle ingestuurde werkstukken moeten tussen 01 juni en 30 juni 2018 binnen zijn bij het organiserend comité om toegelaten te kunnen worden voor deelname.
Alle verzendkosten zijn voor de deelnemende partij.
De deelnemer/ster betaalt de vervoer-en verzekeringskosten tijdens transport.
Een representatieve kleurenfoto van het kantwerk dient meegestuurd te worden voor identificatie doeleinden.
Naam en adres van de deelnemende partij moet duidelijk zichtbaar zijn op de foto van het kantwerk.
Op de foto moet ook de naam van het kantwerk staan en aangeven moet worden hoe het geplaatst moet worden (bijv. "up" of "portrait", or "landscape") en de foto moet in een enveloppe bij het kantwerk zijn ingesloten.


Terugname van het kantwerk :


Het kantwerk dient weer opgehaald te worden tussen 17:00 en 18: 00 uur op zaterdag 11 augustus 2018 na afsluiting van het Lace Event, met het tonen van een identiteitsbewijs en een foto gelijk aan degene, die is ingestuurd voor identificatie doeleinden.
Een gemachtigd persoon kan het kantwerk ophalen, mits die over de juiste documenten beschikt.
Kantwerken, die niet zijn opgehaald aan het eind van het Lace Event, zullen op kosten van de deelnemende partij teruggestuurd worden.