Dit is de website van de Nederlandse afdeling van de OIDFA Internationaal.
OIDFA - Organisation Internationale de la Dentelle au Fuseau et à l’Aiguille

 

Contactdagen

Het logo van het Andere Museum

 

Contactdag 21 oktober 2023 in het Andere Museum te Leeuwarden

Zaterdag 21 oktober is onze half-jaarlijkse contactdag in het Andere museum van Oldtimer tot Kant. Ons lid Mayken Geersing beheert mede dit museum, met name de kantcollectie.
Programma:
10.30 ontvangst met koffie
11.30 rondleiding
12.30 lunch
13.30 de collectie op eigen gelegenheid bezichtigen en napraten
ca. 15.30 afsluiting

De prijs voor deze dag € 12,50
Er bestaat de mogelijkheid om in het museum een lunch te gebruiken. De kosten hiervoor zijn € 10,00.
Graag bij de opgave vermelden of je van de lunch gebruik wilt maken.
Opgeven bij Anja Wierckx-Staps e-mail: info@oidfanederland.nl
Graag na de opgave dit bedrag overmaken op rekeningnummer NL70 RABO 0335 6445 97 t.n.v. OIDFA Nederland onder vermelding van "contactdag oktober 2023"

Copyright © 2023 · All Rights Reserved · OIDFA Nederland