Dit is de website van de Nederlandse afdeling van de OIDFA Internationaal.
OIDFA - Organisation Internationale de la Dentelle au Fuseau et à l’Aiguille

 

Bulletin

Bulletin nr. 3 van 2023

 

In het 4e en laatste bulletin van dit jaar staan terugblikken op het on-site en virtuele congres in juli/augustus. Verder meer informatie over de kant, die in Kalofer (Bulgarije) gemaakt wordt en een patroon daarvan. Daarnaast een artikel met patroon over een gouden passement uit Italië, een artikel over Belgische kant van na de 1e Wereldoorlog, dat gemaakt werd als dank voor de ontvangen hulp in die tijd en een artikel over en door een kantkustenares uit Australië. Natuurlijk ook nog andere artikelen om te lezen en patronen om te maken.

Het Bulletin (Bulletin OIDFA) is het driemaandelijks tijdschrift van de organisatie. Aan de herkomst van de artikelen (auteur) en de inhoud ervan is goed te merken dat OIDFA een internationaal karakter heeft. De artikelen behandelen onderwerpen als beschrijvingen van kant en kantgeschiedenis.
Ook teksten over belangrijke tentoonstellingen, musea en vooraanstaande kantwerk(st)ers worden ondergebracht in het tijdschrift. Elke uitgave bevat een of meer kantpatronen. Ook de bevindingen van een van de bestaande OIDFA Werkgroepen krijgen aandacht. Boekbesprekingen, andere patronen en vanzelfsprekend informatie en nieuws over OIDFA zelf.
De artikelen in het Bulletin zijn zowel in het Engels als in het Frans.
Leden in Nederland kunnen zich bij de secretaris/penningmeester in Nederland opgeven voor het ontvangen van de Nederlandse vertaling.
Voor vragen over ontbrekende tijdschriften, neemt u contact op met de secretaris.


Copyright © 2023 · All Rights Reserved · OIDFA Nederland