Dit is de site van de Nederlandse afdeling van de OIDFA Internationaal.
OIDFA - Organisation Internationale de la Dentelle au Fuseau et à l’Aiguille

 

Internationaal
Uitslag en werkstukken Wedstrijd bekend
Na de General Assembly van 30 juli jl. staat de uitslag van de wedstrijd op de internationale site van de OIDFA, www.oidfa.com. Op deze pagina hebben de leden ook de mogelijkheid om hun favoriet uit de inzendingen te kiezen.
1 augustus 2021
Nationaal
Contactdag 23 oktober in the Textile Research Centre in Leiden.
Op 23 oktober is de Contactdag in het Textile Research Centre in Leiden. Hier bezichten we de tentoonstelling over het gebruik van Paisleys op textiel en in de mode. Na de lunch vertelt Olga Ieronima, een van onze leden, iets over haar kant en laat ze een paar stukken kant uit de collectie van het TRC zien. Deze presentaties zijn in het Engels. Het programma vindt u op pagina contactdagen.
1 augustus 2021
Internatioaal
Congres Hamburg 4 t/m 6 augustus 2023
Het 20e World Lace Congress wordt van 4 t/m 6 augustus 2023 in Hamburg gehouden. Nadere informatie volgt later.
1 augustus 2021
Nationaal
Kanttekeningen augustus 2021
In deze kanttekeningen staat het verslag van het digitale contacten op 15 juni 2021 en de aankondiging van de volgende contactdag op 23 oktober in Leiden. Daarnaast staat het jaarprogramma inclusief de komende congressen. Hier te downloaden.
1 augustus 2021
Nationaal
Agenda
23 oktober 2021
Ledencontactdag in Leiden. Klik hier voor het programma..
4 t/m 6 augustus 2023
20e OIDFA congress in Hamburg
1 augustus 2021
Nationaal
Ledencontactdagen
Twee maal per jaar vindt er een contactdag plaats. De leden ontvangen dan informatie over de stand van zaken binnen de organisatie en kunnen genieten van een lezing of meedoen met een workshop. Eventueel kan men kantmateriaal kopen of zelf verkopen.
1 augustus 2021
Internationaal Publicaties
Bulletin
Het Bulletin (Bulletin OIDFA) is het driemaandelijks tijdschrift van de organisatie. Aan de herkomst van de artikelen (auteur) en de inhoud ervan is goed te merken dat OIDFA een internationaal karakter heeft. De artikelen behandelen onderwerpen als beschrijvingen van kant en kantgeschiedenis.
Ook teksten over belangrijke tentoonstellingen, musea en vooraanstaande kantwerk(st)ers worden ondergebracht in het tijdschrift. Elke uitgave bevat een of meer kantpatronen. Ook de bevindingen van een van de bestaande OIDFA Werkgroepen krijgen aandacht. Boekbesprekingen, andere patronen en vanzelfsprekend informatie en nieuws over OIDFA zelf. De artikelen in het Bulletin zijn zowel in het Engels als in het Frans.
Leden in Nederland kunnen zich bij de penningmeester in Nederland opgeven voor het ontvangen van de Nederlandse vertaling.
27 februari 2021
Publicaties
We Love Lace
Dit boek is uitgegeven ter gelegenheid van het Lace Event in augustus 2018 in Zaandam. Het kost € 25,00 incl. bag en excl. verzendkosten. Het is te bestellen via oidfanederland@gmail.com
8 december 2018
nationaal
OIDFA Nederland
Deze website is bedoeld als service voor de Nederlandse leden:
  • algemene informatie over OIDFA
  • de nieuwsbrief “Kanttekeningen”
  • informatie over Ledencontactdagen in Nederland
8 december 2018
Internationaal
OIDFA International
De OIDFA (L’Organisation Internationale de la Dentelle au Fuseau et à l’Aiguille) is in 1982 opgericht in Frankrijk. De Raad (Administrative Council) vertegenwoordigt de landen met OIDFA-leden en bestuurt de organisatie. Deze raad kiest uit haar midden het hoofdbestuur (Executive Committee (EC) als Dagelijks Bestuur. Tijdens het tweejaarlijks congres stemt de Algemene Ledenvergadering (General Assembly (GA) over het gevoerde beleid en plannen voor de toekomst. De laatste GA was in 2018 tijdens het Lace Event in Zaandam.
Meer informatie op oidfa.com
8 december 2018
Nationaal en publicaties
Kanttekeningen
Ongeveer twee maal per jaar verschijnt voor de Nederlandse leden de nieuwsbrief “Kanttekeningen”. U kunt hier de laatste als pdf downloaden
1 augustus 2021

Copyright © 2021 · All Rights Reserved · OIDFA Nederland

facebook